Dollarkoers.nl

Gaat u binnenkort op vakantie naar Amerika en wilt u weten hoeveel dollars u voor uw euro krijgt? De valuta calculator van Dollarkoers.nl rekent dit snel voor u uit. Voer de huidige munteenheid, de gewenste munteenheid en het bedrag in wat u wilt wisselen. Aan de hand van actuele valutakoersen wordt het bedrag direct omgerekend. Converteer een bedrag, van de ene valuta naar de andere valuta.

De in deze valuta calculator getoonde koersen zijn informatief en exclusief de transactiekosten die u betaalt bij een bank of wisselkantoor wanneer u deze valuta wisselt. Aan deze koersen en gegevens van deze koers-converter kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer achtergronden over de wisselkoers

Wisselkoers en de bank
De koersen die op de valutamarkt tot stand komen, zie je alleen in grote lijnen terug bij de wisselkoersen die je als ondernemer of consument terugziet op je bankrekening. Banken verdienen door een opslag te rekenen. Dat gebeurt ook bij geldopnames in het buitenland. Het percentage lijkt niet groot, ruwweg 1 à 1,5 procent, maar alle kleine beetjes tellen.

Wisselkoers en je creditcard
Wat geldt voor pinnen in het buitenland, geldt ook voor het betalen per creditcard: de berekende wisselkoers is hoger dan de wisselkoers die je op de officiële geldmarkt ziet. Ook hier rekent de creditmaatschappij een opslag voor. Het percentage loopt uiteen van minder dan 1 tot 2,3 procent. Soms neemt het percentage toe als je betaalt buiten de EU. Goldcard houders betalen een lagere wisselkoers opslag dan gewone lieden.

Hoe komt een wisselkoers tot stand?
De wisselkoersen van de meeste munten komen tot stand op de internationale valutamarkten. Daar gaan dagelijks vele, vele miljarden om. Ze worden bepaald door vraag en aanbod. Op hun beurt worden vraag en aanbod bepaald door een veelheid aan factoren. Echte ontwikkelingen én verwachtingen. Eén daarvan is de rente in een land: stel de VS verhoogt de rente. Dan wordt de dollar aantrekkelijker waardoor de wisselkoers van de munt kan stijgen.

Maar er zijn nog talloze andere factoren, variërend van de inflatie in een land, tot de staatsschuld of de aantrekkingskracht als investeringsland. Neem nogmaals Amerika. Als veel bedrijven in het land willen investeren, hebben ze dollars nodig. Daarmee stijgt de vraag en dus de kans dat de dollar ‘duurder’ wordt.

Vuistregel is dat een land met een sterke economie ook een sterke munt heeft en dus een hoge wisselkoers. De belangrijkste valuta van de wereld hebben dus een zwevende wisselkoers. Sommige landen garanderen een vaste wisselkoers van hun munt tegenover bijvoorbeeld de dollar.

stapel us dollar biljetten

Wisselkoers en risico
Een wisselkoers die flink beweegt, kan grote gevolgen hebben voor ondernemers en beleggers. Wie een order plaatst tegen dollars en bijvoorbeeld pas twee weken later betaalt, kan pech hebben als de dollar koers juist in die twee weken flink oploopt (of geluk uiteraard bij een daling van de dollarkoers). Overigens kun je je op allerlei manieren indekken tegen dergelijke wisselkoersschommelingen. Een bank kan daarbij helpen. Beleggers die in beleggingsfondsen die noteren in dollars of een andere valuta dan de euro lopen behalve naast de gewone beleggingsrisico’s ook nog een wisselkoersrisico. Je winsten kunnen verdampen als de wisselkoers in je nadeel verandert. Dat geldt uiteraard ook als je bezwijkt voor de verleiding om te sparen bij een bank in een andere valuta die een zeer hoog rentepercentage biedt. Dat kan aantrekkelijk lijken, maar je rentevoordeel kan makkelijk teniet worden gedaan als de wisselkoers van het land onderuit gaat.